Być zauważonym czyli ważnymJedną z podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba bycia zauważonym. Co to właściwie znaczy?

Można przyjąć, że jestem zauważony nie tylko, gdy ktoś mnie dostrzega, ale gry poświęca mi uwagę. Kiedy uznaje moje działania za ważne. Kiedy jest wobec mnie uważny.

Wszystkie te słowa (zauważenie, uwaga, ważność, uważność) łączą się w sensie dosłownym z rzeczownikiem waga i czasownikiem ważyć.

W staropolszczyźnie ważne znaczyło: "to, co posiada odpowiednią wagę", co było ciężkie a zatem mające wartość. Analogicznie „nieważne" oznaczało po prostu "to co pozbawione właściwej wagi", lekkie, bez wartości (można także przywołać słowo „lekceważyć” czyli właśnie uznawać, coś za zbyt lekkie, by miało znaczenie).

A zatem zauważyć kogoś, to uznać, że waży wystarczająco wiele, by stanowiło to dla mnie wartość, to przyjąć, że jest dla mnie ważny(a) - na tyle ciężki(a), że odczuwam mocno jego(jej) istnienie i nie mogę tego istnienia zlekceważyć.

Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty