Istota NVC


"Porozumienie bez przemocy" (NVC) to asertywny sposób komunikowania się, pozbawiony przemocy, oceniania, manipulacji, etykietkowania, oparty na równoczesnym szanowaniu siebie i szanowaniu innych. Gdybym miał ująć zalecenia tej metody w kilku punktach (subiektywnie) pewnie brzmiałyby następująco. 1. Wszyscy mamy takie same potrzeby (przede wszystkim: przetrwania, bezpieczeństwa, miłości, uznania, samorealizacji). Nasze działania wynikają z chęci realizacji naszych potrzeb. 2. Mimo iż mamy takie same potrzeby często wybieramy różnorodne strategie ich realizacji - wynikające z naszych przekonań, przyzwyczajeń, wdrukowanych w procesie wychowania. 3. U podłoża naszych frustracji leży przekonanie, że jest tylko jeden sposób na zaspokojenie naszych potrzeb. Tymczasem takich strategii jest wiele. Warto ich poszukać. 4. Podobne przekonanie leży u źródeł konfliktów. Można jednak znaleźć strategie, które odpowiedziałyby na potrzeby wszystkich skonfliktowanych stron (zasada WIN-WIN). 5. Jeśli chcesz rozwiązać konflikt otwórz się na punkt widzenia drugiej strony - ma prawo postrzegać całą sprawę inaczej. Nie przypisuj innym złych intencji - skoro sami ich nie masz. 6. Komunikując się jasno i konkretnie mów jak postrzegasz sytuację z Twojej perspektywy. 7. Odwołuj się do faktów - oddziel je od Twoich interpretacji, ocen, wyobrażeń, przekonań, projekcji. 8. Używaj komunikatu typu "ja" - czyli mów o tym co Ty czujesz w związku z sytuacją. 9. Otwarcie komunikuj, czego chcesz od drugiej strony. Zaakceptuj fakt, że ona nie ma obowiązku Ci tego dać. 10. Pamiętaj, że nie jesteś narzędziem do zaspokajania cudzych potrzeb. Nie traktuj innych jak przedmiotu do realizacji Twoich. Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty