Zarządzanie różnorodnością


Lubię wprowadzać żargon biznesowy do opisu działań szkolnych. Dlatego postrzegam nauczyciela w kategorii menadżera, zarządzającego... no właśnie, kim? czym? Klasą? uczniami? Podoba mi się określenie - zarządzanie różnorodnością.


Zarządzanie różnorodnością to umiejętność dostrzeżenia różnic między uczniami i wykorzystania ich niepowtarzalnych zasobów dla wsparcia ich w rozwoju, w osiąganiu celów. To odwrotność ujednolicania. To tworzenie przestrzeni i warunków do wydobycia tego, co wyjątkowe. To zdolność do umiejętnego wkomponowania mocnych stron uczniów w codzienny rytm życia szkoły, by mogła lepiej realizować swoje zadania - przy uwzględnieniu tego, że każdy uczeń jest inny.Konkludując: celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie takiego środowiska, w którym każdy uczeń czuje się zauważony, szanowany i akceptowany, w którym może w pełni realizować swój potencjał, co w konsekwencji prowadzi do rozwoju całej wspólnoty.Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty