Poczucie wartościPewność siebie i poczucie wartości są często traktowane jako synonimy. Jednak jest między nimi różnica. Tzw. pewność siebie jest zewnętrzna, demonstracyjna, pokazowa. Jest wykrzykiwana. Jest często pochodną zatajanej nieakceptacji siebie. Ma przykryć słabość i niepewność, kompleksy i deficyty. 

Poczucie wartości jest czymś wewnętrznym. Osoba mające autentyczne poczucie własnej wartości nie ma potrzeby manifestowania wyższości. Ma w sobie spokój, opanowanie, pewność. Nie musi czerpać energii z zewnątrz. Karmić się zachwytem i adoracją. Pompować ego cudzym kosztem. Nie skupia się na podważaniu osiągnięć innych, na dewaluacji ich działań, postaw i zachowań. Nie krytykuje. Nie osądza pochopnie. Daje poczucie bezpieczeństwa i budzi zaufanie. Poczucie własnej wartości silnie wiąże się z otwartością i wyrozumiałością, Tolerancją wobec błędów innych i gotowością do pomocy. 

Najważniejszym fundamentem poczucia własnej wartości jest samoakceptacja - pozytywna opinia o sobie, autentyczna wiara we własne możliwości, szacunek do siebie, zaufanie, jakim się obdarzamy, wyrozumiałość dla błędów, jakie zdarzy nam się popełnić. Samoakceptacja pozwala na przyjazne otwarcie na drugą osobę, na jej odmienność, pełne zaciekawienia, sympatii, pozbawione obaw przed pochłonięciem, utratą tożsamości. Jedynie lubiąc i szanując siebie możemy bowiem polubić i uszanować innych.

I odwrotnie - niskie poczucie własnej wartości osadzone jest na samoodrzuceniu, na które składa się negatywne zdanie o sobie, brak ufności we własne siły, przekonanie o własnej niższości (pokrywane odgrywaną pewnością siebie), tendencja do krytykowania i osądzania siebie, skłonność do samobiczowania, samoponiżania. To także nieustanne poczucie krzywdy i winy jednocześnie. To wreszcie lęk (czasem paraliżujący) przed pokazaniem światu siebie samego - w obawie przed odtrąceniem. Oczywiście te postawy przenoszone są na świat zewnętrzny - na zasadzie reakcji obronnej. Dewaluując samych siebie, dyskredytujemy także otoczenie. Nie lubiąc siebie, nie jesteśmy w stanie polubić innych. 

Poczucie własnej wartości to umiejętność zaakceptowania siebie, ze wszystkimi słabościami i niedoskonałościami. To gotowość do pokochania siebie mimo wszystko - czy raczej, za wszystko...

Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty