Roślina, maszyna, hostTradycyjną pedagogikę (przedindustrialna) utożsamia się z uprawą (cultura) ogrodu. Wychowanek jest tu rośliną przeznaczoną do pielęgnowania. 
Mamy zatem relację: Ogród - ogrodnik - pielęgnowanie - roślina.

Pedagogikę nowoczesną (industrustrialną) sprowadza się do budowy maszyny. Wychowanek jest tu trybikiem przeznaczonym do wyszlifowania (by pasował do struktury). 
Mamy zatem relację: Maszyna - robotnik - szlifowanie - trybik.

Jeśli zatem pedagogikę postnowoczesną (poindustrialną) porównamy do stymulowania rozwoju sieci - to wychowanek byłby neuronem/hostem - świadomym bytem, którego zadaniem jest odbieranie, twórcze przetwarzanie i przekazywanie dalej informacji. 

Mamy zatem relację: Sieć - webmaster - stymulowanie - neuron/host.

Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty