System czy ludzie?Znowu się nasłuchałem ostatnio, jaki ten polski system edukacji jest represyjny ze względu na konieczność wstawiania uczniom ocen. Problem polega na tym... że wcale nie ma takiej konieczności.

W klasie I-III wiadomo - żadnych cyferek na początek czy na koniec być nie musi. Co z tego skoro niektóre szkoły i tak je stosują.

Powyżej III klasy. I tu przchodzimy do tego, co dla niektórych (ku mojemu zaskoczeniu) jest niespodzianką. Ocen 1-6 też być nie musi. Mają zastosowanie jedynie do klasyfikacji ROCZNEJ i KOŃCOWEJ (na zakończenie danej szkoły)

Szkoła ma prawo ustalić inną skalę ocen dla oceniania bieżącego oraz klasyfikacji śródrocznej. Skala i formy oceniania są określane w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, który jest częścią statutu szkoły.

TAK - to same szkoły sobie ustalają ocenianie bieżące w oparciu o cyferki. Mają do tego prawo oczywiście.

Ale to nie system je wymusza. 

To ludzie.

Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty