Cel: wspieranie rozwojuPonieważ często spotykam się ze sprowadzaniem mojej aktywności do jednego: opiewanie nowych technologii, chcę sprecyzować, że dla mnie nowe technologie to tylko narzędzia, jedne z wielu.

Hierarchia jest jasna

Cel edukacji: Wspieranie rozwoju ucznia

Istota procesu: Podmiotowe traktowanie ucznia, wzajemny szacunek, sympatia i zaufanie, relacje.

Środek: Aktywność, działanie, rozwiązywanie problemów, tworzenie projektów, w szkole i poza szkołą, z mocnym wykorzystaniem terenu (jestem za odmiejscowieniem edukacji, a na pewno za odkrzesłowieniem).

Narzędzia: Wszystko co się da. Także (a może przede wszystkim) to, co wykorzystują sami uczniowie czyli właśnie nowe technologie. Smartfony jako przenośne (podręczne) biblioteki, kamery, nośniki danych.


I tyle. Smartfony to tylko instrumenty, które można użyć dla wspierania rozwoju ucznia. Są drugorzędne wobec relacji. Ale bardzo przydatne do aktywizacji, obrazowania, pozyskiwania informacji itd. Nie bójmy się ich tak.

Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty