Szkoła jakiej chcemy


Jeżeli szkołę pruską zdefiniować jako:
-zamkniętą przestrzeń wyizolowaną od otoczenia, wktórej pod przymusem umieszcza się ludzi po to, by ich zmieniać, kształtować według odgórnie narzuconego, jednolitego wzorca to jej antytezę można określić jako
- przestrzeń otwarta, integralnie związaną z otoczeniem, gdzie ludzie z własnej woli gromadzą się,aby samemu się zmieniać (przy wsparciu innych), doskonalić w oparciu o indywidualne cechy osobowościowe, predyspozycje, własne, autonomicznie wyznaczone cele...

I takiej szkoły chcemy

Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty