Celem szkoły jest rozwój ucznia


Celem szkoły nie jest realizacja programu. 
Celem szkoły jest wspieranie rozwoju ucznia, rozwoju rozumianego jako:
- lepsze rozumienie siebie (mocnych stron, predyspozycji, ograniczeń, emocji, sposobów reagowania)i innych (ich potrzeb, mocnych stron, ograniczeń, kontekstu w jakim funkcjonują) 
- oraz wykorzystywanie tej wiedzy do realizacji własnych celów (z poszanowaniem celów innych osób).

Program musi być podporządkowany temu zasadniczemu celowi. 
Program ma być dla ucznia, nie uczniowie dla programu. 

Program ma być WSKAZÓWKĄ, a nie RAMĄ do której przykrawamy ucznia (jak to robił Prokrust).

Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty