Szkoła jako...


A zatem: Jak może wyglądać szkoła realizująca idee 5 razy K (kierowanie sobą, krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja, kooperacja)?

Powinna łączyć w sobie cechy 5 instytucji:

Szkoła jako STUDIUM POZNAWANIA SIEBIE - miejsce gdzie uczniowie odkrywają siebie, swoje mocne strony i uczę się wykorzystywać je dla dobra własnego i innych. Gdzie uczą się w ten sposób kierowania sobą, wyznaczania celów, projektowania własnej ścieżki edukacyjnej, podejmowania decyzji i odpowiedzialności.

Szkoła jako LABORATORUM BADAWCZE - miejsce gdzie uczniowie zdobywają wiedzę wybrane przez siebie sposoby. Gdzie uczą się w ten sposób krytycznego myślenia, stosowania procedur badawczych, rozwijają umiejętność analizy i przetwarzania danych, tworzenia i weryfikowania hipotez.

Szkoła jako PRACOWNIA TWÓRCZOŚCI - miejsce gdzie uczniowie mają przestrzeń do eksperymentowania, odkrywania innowacyjnych ścieżek, konstruowania własnych dzieł. Gdzie uczą się w ten sposób kreatywności opartej na myśleniu lateralnym i dywergencyjnym.

Szkoła jako RYNEK WYMIANY - miejsce gdzie uczniowie rozmawiają się ze sobą i z dorosłymi, wymieniając się tym co mają co jest dla nich ważne: informacjami umiejętnościami, wartościami, efektami swoich działań, swoimi zainteresowaniami. Gdzie w ten sposób uczą się komunikacji, wyrażania siebie i słuchania innych, negocjowania osiągania porozumienia, budowania dobrych relacji.

Szkoła jako WARSZTAT PROJEKTOWY - miejsce gdzie w grupach, w kontakcie z innymi uczniowie tworzą projekty służące im samym, szkole i lokalnej społeczności. Gdzie w ten sposób uczą się kooperacji, wspólnego dzialania dla wypracowywania użytecznych rozwiązań.

Czy są takie szkoły? Tak. Taką właśnie próbujemy  realizować.

Tomasz Tokarz

Komentarze

Prześlij komentarz

Popularne posty