Nic nie muszę - chcę


Słuchanie tego, że nauczyciel musi i musi, bo ktoś mu narzuca, system wymaga, ministerstwo żąda jest trudne.
Lepiej zmienić język na aktywny.

Manifest aktywizmu.
1. Nie, nie muszę zadawać uczniom zadań domowych. Jeśli to robię, to dlatego, że uważam je za rozwojowe.

2. Nie, nie muszę stawiać uczniom ocen. Jeśli to robię, to dlatego, że według mnie pomagają uczniom - dają im orientację w postępach.

3. Nie, nie muszę robić im kartkówek. Jeśli to robię, to dlatego, że według mnie służą uczniom - wspierają ich systematyczność.

4. Nie, nie muszę szczegółowo realizować programu dostarczanego przez wydawnictwo. Jeśli to robię, to dlatego, że jest mi dzięki temu łatwiej i mam więcej czasu dla uczniów.

5. Nie, nie muszę zlecać uczniom tylu ćwiczeń do zrobienia. Jeśli to robię, to dlatego, że uważam to zasadne dla utrwalenia ich wiadomości.

Nie jestem narzędziem systemu.
Robię to, co uważam za słuszne z punktu widzenia rozwoju ucznia.
Kieruję się jego dobrem.

Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty