Zarządzanie klasą

Ostatnio prowadzę ciekawe szkolenie pod tytułem: "Zarządzanie zespołem klasowym". I zaraz może ktoś powie, oj zarządzenie a edukacja, nie wprowadzajmy języka z firm do kształcenia. A ja na to: czemu nie?
Dlaczego nie mamy wziąć dobrych praktyk z nowoczesnych firm? Dlaczego nie spojrzeć na nauczyciela jak na lidera?

Jeśli zdefiniować zarządzanie jako: organizacja warunków (zasobów, miejsca, zasad, narzędzi, sposobów komunikowania) dla działań ludzi, realizujących pewne cele to przecież właśnie taka powinna być rola nauczyciela - organizowanie przestrzeni do działań uczniów służących ich rozwojowi i dobru zespołu klasowego.

Spójrzmy na podstawowe zadania lidera - zdefiniowane dla firm. Czy różnią się od celów klasowych?

Lider powinien umieć:
- określić, jaki jest kontekst w jakim działa (czas, miejsce, zasoby)
- określić, w jakim kierunku należy zmierzac, co jest dobre dla zespołu
- przygotować swoich ludzi do realizacji celów (przegadać z nimi kierunki działań, odpowiedzieć na wątpliwości),
- pomóc im rozpoznać i wykorzystać swój potencjał, oraz wspierać ich w jego rozwoju
- inspirować ich do działania,
- sprawnie komunikować się z nimi,
- efektywnie delegować im zadania (pamiętajmy, że niedelegowanie . korzystanie z tego, ze ludzie sami rozdzielają między sobą zadania to też rodzaj... delegowania)
- wspierać ich w rozwiązywaniu problemów,
- egzekwować ustalenia i korygować działania zespołu,
- pomagać w rozwiązywaniu konfliktów

Oczywiście pojawia się kwestia ustalenia celów: Czy są to cele zgodne z potrzebami ucznia czy narzucone przez system - ale to już kwestia mądrego... zarządzania właśnie.

Bardzo ciekawie wychodzi przeniesienie takiego modelu do pracy z uczniami...
Co ciekawe - dzięki niemu mogą się poczuć bardziej upodmiotowieni...i

PS: szkoła i tak częściowo funkcjonuje jak firma (do wykonania jest plan - dobre wyniki na maturze), tylko bez zastosowania najlepszych praktyk z firm.
A przecież zupełnie inaczej poczułby się uczeń, gdyby potraktowano go poważnie:

"Słuchajcie, mamy do wykonania takie i takie zadanie. Projekt matura 2022. Możemy to zrobić tak i tak. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat? Jeśli się zgadzacie to musimy sensownie rozplanować harmonogram. Do zrobienia jest to, to i to. Podzielimy się zadaniami. Kto ma jakie trudności? Kto może pomóc innym w takim i takim przedmiocie/temacie? ..."

Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty