Na początku była Wolność na świecieNa początku była Wolność na świecie. I nie było ocen i instrukcji, panów i niewolników, treserów i tresowanych tylko pedagodzy i uczniowie.
I wzajemnie się uczyli od siebie.

Ale potem ludzie wyrzekli się Wolności, i naczynili sobie bałwanów: świadectwo z paskiem, wynik na egzaminie, miejsce w rankingu.
I kłaniali się im, i składali na ich cześć krwawe ofiary, i wojowali za cześć swoich Bałwanów.

I zaczęli jedni drugich, pod kary groźba, zmuszać do wykonywania poleceń.
I szlachetne dzieło uczenia w bezmyślny kult kucia ze strachu przekształcili.

Przeto Bóg zesłał na bałwochwalców największą karę, to jest niewolę.

I stała się połowa ludzi niewolnicą drugiej połowy, chociaż wszyscy pochodzili od jednego Ojca.

I zaczęli wojować: nauczyciele z uczniami, rodzice z nauczycielami, rodzice z uczniami, nauczyciele z dyrekcją...

A gdy tak wojując jedni drugich brali w niewolę, wpadli wszyscy razem w niewolę Ministra Edukacji.

Minister ogłosił że niema na świecie innego prawa tylko jego wola, co on pochwali, to będzie nazywać się cnotą; a co on zgani, to będzie nazywać się zbrodnią.

I znaleźli się Filozofowie, którzy dowodzili, iż Imperator tak czyniąc, dobrze czyni.

W Polsce zaś Imperator jest głową Wiary, i w co każe wierzyć, w to wierzyć muszą.

I stało się, iż gdy niewola wzmocniła się na świecie, nastąpiło przesilenie jej; jako przesilenie nocy, w noc najdłuższą i najciemniejszą, tak przesilenie niewoli w czasie niewolnictwa Rzymskiego.

W on czas przyszedł na ziemię Prorok nauczając ludzi, iż wszyscy są bracią rodzoną, dziećmi jednego Boga.

I że ten jest większy między ludźmi, kto im służy w rozwoju i kto poświęca swój czas dla dobra ich.
A im kto lepszy, tem więcej wsparcia w rozwoju udzielić powinien.

Więc uczył Prorok, że nie są szanowane na ziemi, ani rankingi, ani oceny, ani świadectwa z paskiem, ani wymuszanie posłuchu, ale jedne tylko jest szanowne towarzyszenie innym w doskonaleniu swego potencjału...

I kto poświęca czas swój dla wspieranie drugich w rozwoju, znajdzie mądrość i bogactwo i koronę na ziemi, w niebie, i na każdém miejscu.

Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty