5 grzechów edukacji5 grzechów głównych dorosłych w szkołach:
1. Użalanie się nad sobą i twierdzenie, że nikt nas nie szanuje i mamy najgorzej - co wskazuje na niską samoocenę.
2. Ciągłe obrażanie się i traktowanie wypowiedzi wskazujących na potrzebę zmiany podejścia do ucznia jako atak personalny lub grupowy.
3. Przekonanie, że bez dorosłego uczącego dziecko samo niewiele osiągnie - co prowadzi do ubezwłasnowolnienia dziecka i braku wiary w jego możliwości.
4. Przekonanie, że wysiłkowe wkuwanie pod przymusem kształtuje w dziecku samodyscyplinę i odpowiedzialność za własne działania.
5. Przekonanie, że zainteresowania dziecka nie mają większej wartości a realną aktywnością przygotowującą do życia jest rozwiązywania prostych, schematycznych acz monotonnych zadań, służących głównie temu, by zająć ich czas.
6. Przekonanie, że że przez przymuszanie dzieci do wykonywania poleceń można nadać wartość własnemu życiu (a nawet uratować kosmos przez zagładą)
7. Tropienie błędów u innych, permanentne nastawianie na szukanie usterek i poprawianie wg własnej matrycy.

Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty