Po co zawracać głowę ministerstwu?


Często dostaję pytanie, czemu nie jeżdżę do ministerstwa z postulatami. Nie jeżdżę, bo uważam, że problem nie jest na górze, tylko na dole.

Statut szkoły, w tym zasady oceniania i monitorowania postępów ucznia, są w rękach nauczycieli. Na dole w szkołach jest demokracja. Jest mnóstwo autonomii. To Rada Pedagogiczna (czyli ogół nauczycieli) ustala zasady w konkretnej szkole.

Czyli jest to kwestia DOGADANIA się nauczycieli w konkretnej szkole. Trzeba siąść przy stole i ustalić zasady. Czy takie spotkania się odbywają? Jak regularnie? Jak często nauczyciele występują jako zgrany zespół? Czyja to wina, że nauczyciele ze sobą nie rozmawiają? Ze nie ustalają jako kolektyw wspólnych reguł? Ministra?

I co ma przyjść urzędnik z góry i narzucić swoją wolę? Przecież walczyliśmy o autonomię. I ona jest, tylko doły nie potrafią z niej korzystać. Ileż można narzekać na ograniczenia, które się samemu sobie nakłada?

Przykładowo. Szukałem w oficjalnych dokumentach o tresowaniu, nadzorze i sprawdzianach w ustawie ale znalazłem tylko:

"Ocenianie bieżące ma na celu przekazywanie uczniowi

informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć"

"Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, roczne oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1"

ROCZNE ORAZ KONCOWE!

Nauczyciel wstawia tylko jedną cyferkę w roku?

a ocenianie biezące nie ma być cyferkowe i ma być dla uczniów rozwojowe? służyć wskazaniu co jest dobre i co wymaga poprawy?

Jakże to?

To po grzyba uczniowie są tresowani i oceniani cyferkami w ciągu roku? Po co te kartkówki i sprawdziany?

Jaki to zły minister zmusza do tego nauczycieli? Tajnymi nakazami? Są jakieś sekretne instrukcje wymuszające tresurę?

Tomasz Tokarz 

Komentarze

Popularne posty