Nowa szkoła - manifestNie chcę szkoły jako miniatury państwa autorytarnego, opartej na posłuchu i karności, działającej jak pas transmisyjny, służącej przekazywaniu gotowego zestawu wartości, informacji i umiejętności do głów uczniów. 

Ale nie chcę też szkoły stadniny, hodującej konie wyścigowe przeznaczone do osiągania dobrych wyników w rankingach. 

Nie chcę szkoły fabryki, wytwarzającej produkty edukacyjne według standardowych norm jakości, urabiającej wedle z góry założonej matrycy idealnego człowieka. 

Nie chcę szkoły więzienia - gdzie pod przymusem, wbrew ich woli, wsadza się ludzi po to, by ich zmieniać (naprawiać). 

Chcę szkoły - samouczącej się społeczności, przypominającej żywy, ewoluujący, samozarządzający się organizm.

Chcę szkoły - kooperatywy nauczycieli i uczniów, zawiązanej, by umożliwić swoim członkom pełniejszy rozwój, zrozumienie samych siebie i otaczającego świata oraz zaspokojenie wyższych potrzeb: przynależności, doskonalenia się, wyrażenia siebie, wniesienia czegoś sensownego w życie innych ludzi.

Chcę szkoły - pracowni, pomagającej młodym stać się twórcami własnej unikalnej podróży po świecie wiedzy i wartości. 

Chcę szkoły - miejsca spotkań, klastra, gdzie ludzie (w różnym wieku, z różnymi zasobami, pochodzący z różnych środowisk i kultur) stykają się ze sobą, by wzajemnie wspierać się w uczeniu, by razem zdobywać wiedzę, dyskutować, spierać się, wymieniać doświadczeniami, opiniami, wartościami, interpretacjami rzeczywistości. Gdzie uzyskują dzięki temu fundament pod samodzielne, twórcze działanie oraz budowanie przyjaznych relacji z innymi, opartych na zaufaniu, empatii, solidarności.  

Bliskie są mi słowa Piotra Laskowskiego ("Szkoła pięknych umysłów"): "Musimy pomyśleć szkołę-wspólnotę, autonomiczną społeczność, która beztrosko i bezinteresownie spotyka się, by czytać, myśleć, dociekać, jaki jest świat. Szkołę, w której każdy i każda jest u siebie i zyskuje moc, współdecydując o jej kształcie, nawiązując przyjacielskie relacje, doświadczając troski i życzliwości"

Myślę, że taka szkoła jest możliwa. Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy też w nią wierzą :)

Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty