Co znaczą pojęciaAby uniknąć rozbieżności chciałbym uściślić definicje - co dla mnie znaczą słowa, których używam.

1) Edukacja (od łac. duco, ducere - prowadzić), to proces intencjonalnego prowadzenia drugiego człowieka ku rozwojowi, celowego i świadomego kierowania go, przez a) dostarczanie wiedzy, umiejętności i wzorców postaw (model transmisyjny) lub b) tworzenie przestrzeni do ich samodzielnego pozyskiwania (model generatywny).

2) Szkoła to miejsce, w którym odbywa się proces edukacji (czyli świadomego prowadzenia człowieka ku rozwojowi). Szkoła od innych wspólnot czy instytucji (np. grupy kolegów, zakładu pracy) różni się właśnie tym, że wpływ jest intencjonalny i ukierunkowany na rozwój.

3) Rozwój to proces przechodzenia od stanu mniej doskonałego do bardziej doskonałego (oczywiście według pewnych kryteriów), w przypadku edukacji chodzi o doskonalenie określonych kompetencji. Chodzi np. o to by człowiek wiedział więcej o sobie i świecie (aspekt wiedzowy) i umiał tę wiedzę twórczo wykorzystywać (aspekt umiejętności) dla dobra swojego i innych (aspekt wartości).

Takimi rozumieniami będą się posługiwał

Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty