Brak wiedzy?


Bardzo często słyszę sformułowanie typu: "jemu/jej brakuje wiedzy". Wydaje mi się, że jest ono nieprecyzyjne. Spróbujmy na to spojrzeć w poniższy sposób.

Wiedza ma charakter subiektywny. To system treści (informacji, umiejętności) utrwalonych w naszym umyśle, odzwierciedlony w pamięci długoterminowej (trwałej). Każdy z nas ma własny zbiór - zbudowany w wyniku doświadczeń, samodzielnej analizy świata czy obserwacji innych. "Wiedza jest indywidualną interpretacją wybranych wyc
inków rzeczywistości zapisaną w umyśle człowieka" (prof. Morbitzer)
Wiedzy w takim rozumieniu nie można przekazać. Można przesyłać dane, ale każdy z nas sam tworzy z nich informacje, a te kumulują się tworząc wiedzę. Zdolność wykorzystania posiadanej wiedzy nazywamy mądrością.

Czy zatem jest coś takiego jak "brak wiedzy"? Czy chodzi raczej o brak znajomości informacji, definicji, terminologii przyjętych przez pewną grupę?

Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty