Motywatory SMART


Oczywiście jesteśmy różni i mamy różne motywatory. Niemniej jest pewien zbiór motywatorów uniwersalnych, zgodnych z naturalnymi prawami uczenia, z podstawowymi mechanizmami działania naszych mózgów. Ujmuję je w zasadzie SMART...

Zapamiętujemy dużo łatwiej te rzeczy, które mają dla nas SENS, czyli te, które nasz mózg postrzega jako przydatne i wartościowe. Dlatego tak istotne jest zorganizowanie kształcenia w taki sposób, by dziecko rozumiało, czemu ono właściwie służy i potrafiło przełożyć je na język codziennych doswiadczeń .

Uczymy się chętniej tych rzeczy, które pomagają nam osiągnąć MISTRZOSTWO, czyli bycie naprawdę dobrym(ą) w czymś, co ma dla nas znaczenie. Dlatego tak ważne jest rozpoznanie i rozwijanie mocnych stron u dziecka oraz odwołanie się do jego zainteresowań.

Uczymy się z większym zaangażowaniem, kiedy mamy AUTONOMIĘ, czyli swobodę w wyborze treści i sposóbów uczenia. Dlatego tak duże znacznie ma nieregulowana zabawa. Nie musimy dziecku planować całego dnia w przedszkolu/szkole. Powinno mieć sporo przestrzeni na swobodne działania.

Uczymy się sprawniej, kiedy w naszym środowisku uczenia panują dobre RELACJE, kiedy możemy działać w dobrej atmosferze, dającej poczucie bezpieczeństwa. Dlatego tak ważne jest zadbanie o dobrą komunikację i wzajemne zrozumienie. O stworzenie więzi. O zbudowanie kultury współpracy. O wypełnienie przestrzeni szkolnej - życzliwością i zrozumieniem.


Uczymy się wreszcie z większym zapałem, kiedy mamy do czynienia z jakąś TAJEMNICĄ, z ekscytującym wyzwaniem, budzącym ciekawość, kiedy możemy odkrywać coś nowego, badać i eksperymentować. Dlatego warto zadbać o to, by proces uczenia postrzegany był przez ucznia jak fascynującą przygoda. Te pozytywne emocje przeżywane w trakcie uczenia się są nieodzowne do sklejenia danych w sensowną całość.

Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty