Historia 5K


Nauczanie historii według modelu 5K. Treści podzielone na 5 modułów.

KIEROWANIE SOBĄ
Teoria: Przegląd rozwoju ludzkiej świadomości, odkrywania siebie. Jednostka wobec siebie i innych. Formy władzy - próby podporządkowania jednostek. Rozwój praw człowieka.

Zajęcia praktyczne: gra fabularna (na żywo lub online) - "ocalić siebie w danej kulturze": co zagrażało mojemu rozwojowi, co mu sprzyjało. Jak przetrwać w różnych formacjach kulturowych.

KREATYWNOŚĆ
Teoria: Przegląd ludzkiej twórczości na przestrzeni dziejów. jak ludzie rozumieli tworzenie, co tworzyli, za pomocą jakich narzędzi. Wynalazki, odkrycia, wytwory kultury.

Zajęcia praktyczne: próba rekonstrukcji procesu tworzenia, symulacje, makiety, rekonstrukcje.

KRYTYCZNE MYŚLENIE
Teoria: Przegląd ludzkich dążeń do zrozumienia świata, jak rejestrowani i przetwarzali informacje, co z nimi robili. Jak szukali prawdy.

Zajęcia praktyczne: debaty w oparciu o wydarzenia historyczne. Organizacja przez uczniów polemik i dyskusji.

KOMUNIKACJA
Teoria: Przegląd ludzkich form i sposobów przekazywania informacji i dialogowania. Komunikacja interpersonalna i społeczna na przestrzeni dziejów.

Zajęcia praktyczne: Tworzenie tekstów i nagrywanie filmów o tematyce historycznej, wywiady z ciekawymi ludźmi, prowadzenie gazetki - strony internetowej, wykorzystanie mediów społecznościowych.

KOOPERACJA
Teoria: Przegląd form współpracy społecznej na przestrzeni dziejów. Człowiek jako istota społeczna: w realiach poszczególnych kultur. Jak ludzie tworzyli zbiorowości, grupy, społeczności. Jak rozwiązywali konflikty.

Zajęcia praktyczne: praca metodą projektu w oparciu o treści historyczne zakończonych publiczną prezentacją wytworzonych rozwiązań.

Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty