Szkoła cyfrowa w badaniachSzkoła cyfrowa w badaniach

- 50% uczniów zadeklarowało, iż w ich szkole nie są stosowane technologie cyfrowe,
- jeśli już są stosowane to typowa lekcja wykorzystująca NT przebiega na ogół metodą frontalną (nauczyciel użytkuje sprzęt, a uczniowie są odbiorcami treści), 
- multimedia służą głównie jako pomoc dla nauczyciela w przezywaniu danych (prezentacje, filmy, gotowe treści od wydawnictw),
- nauczyciele najczęściej korzystają z prezentacji multimedialnych (42%) oraz tablic interaktywnych (27%). Najrzadziej z eksperymentu i gier dydaktycznych,
- najczęściej użytkowanym sprzętem jest komputer oraz tablica multimedialna,
- cyfrowe zasoby stosowane są w połowie szkół (w większości po prostu ściągnięte prezentacje),
- zajęcia z wykorzystaniem TIK mają tradycyjną strukturę, organizację i przebieg. Dominują metody podające, służące przekazowi danych (ok. 70%),
- uczniowie korzystają z gotowych zasobów (81% uczniów nie ma możliwości samodzielnego tworzenia na lekcjach zasobów edukacyjnych),
- Na pytanie: opisz najciekawszą lekcję z wykorzystaniem cyfrowych technologii edukacyjnych większość uczniów nic nie odpowiedziało lub odpowiedziało, że nie pamiętają takiej lekcji.

(Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017, Marlena Plebańska i inni)

Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty