Jak podnieść osiągnięcia uczniów


Z badań Hattie (2017) wynika, że absolutnie kluczowym czynnikiem sprzyjającym wysokim osiągnięciom uczniów jest:

COLLECTIVE TEACHER EFFIACY (zbiorowa skuteczność nauczycieli). W skrócie to przekonanie kadry, że poprzez wspólne, zgrane działanie mogą pozytywnie wpływać na wiedzę i umiejętności uczniów. Chodzi o to, by nauczyciele stanowili zwarty zespół, współpracowali ze sobą, wypracowywali w dyskusji wspólne strategie wspierania rozwoju uczniów.

Warunkiem osiągnięcia CTE jest, z jednej strony, duży poziom autonomii nauczycieli (elastyczne przywództwo, wsparcie dyrekcji, wpływ nauczycieli w podejmowanie decyzji w szkole), z drugiej przestrzeń do współpracy (możliwość przegadania z innymi tego, co robią, dzielenie się umiejętnościami i doświadczeniem, wspólne dyskusje na temat tego, co działa, a co nie działa).

Nauczyciele będący częścią zespołu gdzie jest silny CTE wykazują większy wysiłek i wytrwałość, gotowość wypróbowania nowych metod nauczania, stawiania bardziej ambitnych celów i zaspokojenia potrzeb uczniów wymagających dodatkowej pomocy. Ponadto, gdy obecna jest wysoka CTE, pracownicy są lepiej przygotowani do wspierania pozytywnych zachowań uczniów i do podnoszenia oczekiwań uczniów poprzez przekonanie ich, że mogą dobrze sobie radzić w szkole.

Według Visible Learning Research CTE jest ponad trzykrotnie silniejszy i bardziej predykcyjny w zakresie osiągnięć uczniów niż status społeczno-ekonomiczny. Ma także ponad trzykrotnie większy wpływ na wyniki niż środowisko domowe i zaangażowanie rodziców. Jest także ponad trzy razy bardziej prawdopodobne, że wpłynie na osiągnięcia uczniów niż motywacja i koncentracja, wytrwałość i zaangażowanie.Dodatkowo bardzo wysokie w rankingu Hattiego zajmuje zmienna: TEACHER'S ESTIMATES OF ACHIEVEMENT. To nic innego jak oczekiwania nauczycieli wobec uczniów oparte na rozpoznaniu ich potencjału i wierze w ich możliwości. Jeśli nauczyciel ma pozytywne pewne wyobrażenia na temat swoich uczniów, umie dostrzec ich mocne strony i wykorzystać je to takie podejście determinuje rodzaje zajęć i materiałów w klasie, a także trudność powierzonych zadań. Oszacowania zdolności uczniów wpływają na strategie zadawania pytań, podejście do uczniów, preferowane strategie nauczania. W ostatecznym rezultacie wpływa to pozytywnie na osiągnięcia uczniów.
Co z tego wynika Wystarczy by nauczyciele stanowili zgrany zespół, wierzyli w uczniów i współpracowali ze sobą w procesie wspierania uczniów, by znacząco zwiększyć efektywność kształcenia... A gdy dochodzi do tego wiara w uczniów mamy klucz do edukacyjnego sukcesu.

Tomasz Tokarz


Komentarze

Popularne posty