Posty

Wyświetlanie postów z grudzień, 2019

Do czego mi się to przyda?

Pokolenie seriali

Czym jest ocenianie

O robotach

Tend or befriend

Potrzeba bezpieczeństwa

Sieci

Zadaniem

Najważniejsze pytanie

Obrażeni

O to toczy się gra

Jak długo jeszcze?

Jak zainteresować rówieśników?

Istota powtarzania

Wykład może aktywizować

Racjonalność mózgu

Znika matura

Rozmowa

Podmostowie

Poloniści

Matematyczny lajkonik

Zadania domowe - cd

Niewolnik w koloniach

Zadania z matmy

Mądre testy

Role nauczyciela

Zarządzanie klasą

Z dużą nadzieją

PISA 2

PISA 1

Jeśli

Wrzaski

Nauczycielski kolektyw

Niektórzy tak, niektórzy nie