Instytucja władzy
Możemy szukać różnych analogii ale szkoła w obecnym kształcie jest po prostu instytucją władzy.

Na górze jest MEN jako władza.
Kuratorium jako organ kontrolny.
Uczniowie to obiekty poddane kształtowaniu - celem szkoły jest zagospodarowanie ich czasu (by w czasie wolnym nie robili głupich rzeczy) przez nużącą, acz absorbującą pracę.
Dyrektor i nauczyciele jako strażnicy.
Tzw. funkcjonariusze publiczni.
Strażnik jest od wykonywania zleconych zadań.
Ma pilnować uczniów i dbać, by pilnie pracowali.
Głównym kryterium oceny ucznia jest to... czy pomaga, czy przeszkadza strażnikowi w pracy.
Jeśli jest posłuszny, nie sprawia problemów (czyli jest grzeczny) i pilnie pracuje (pozwala uzyskiwać wyniki, z których strażnik jest rozliczany) to jest nagradzany.
Jeśli nie - jest karany.
Czasem strażnicy są ludzcy i fraternizują się z uczniami.
A czasem nie. 


Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty