Wiemy jakie kompetencje


Wiemy, jakie kompetencje powinna rozwijac współczesna szkoła. Problem w tym, że...

Świadomości siebie mogą innych uczyc osoby, które same są świadome siebie, które znają źródła swoich zachowań i potrafią rozpoznac swoje mocne strony.

Planowania własnego rozwoju w czasie - osoby, które wiedzą, dokąd zmierzają, które potrafią rozpoznac, czego chcą, w jaki sposób mogą to osiągnąc,

Przedsiębiorczości - osoby, które potrafią wziąc sprawy w swoje ręce i autonomicznie działac.

Elastyczności - osoby, które potrafią szybko reagowac na dynamicznie rozwijającą się sytuację.

Krytycznego myślenia - osoby, które krytycznie analizują rzeczywistośc i potrafią odróżnic fałsze o prawdy.

Kreatywności - osoby, które projektują własne, efektywne rozwiązania istniejących problemów.

Empatii - osoby, które rzeczywiście są w stanie zrozumiec, że inne osoby mogą miec zupełnie inną perpektywę niż one.

Asertywności - osoby które potrafią asertywnie komunikować własne zdanie, wyrażac jasno to, czego potrzebują.

Koncyliacylności - osoby, które potrafią się dogadywac, są otwarte na rozwiązania odpowiadające na interesy obu stron.

Współpracy w grupie - osoby które efektywnie współpracują w grupie i widzą jaka jest tego wartość.

Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty