Mądry trening mózguNie dysponujemy przekonującymi dowodami na to, że ludzie przenoszą spontanicznie to, czego się nauczą w jednej sytuacji, do innej, nowej sytuacji, chyba że ta nowa sytuacja bardzo przypomina wcześniejszą. Nie ma zjawiska dalekiego transferu między stukaniem do testów a umiejętnością rozwiązywania złożonych problemów w firmie.

„Mądry trening mózgu oznacza więcej niż łączenie słów w pary czy wstawianie cyfr w odpowiednie miejsce. […]
Nie będziemy lepiej, bardziej twórczo pisać tekstów tylko dlatego, że każdego ranka rozwiążemy krzyżówkę" pisze Henning Beck w książce pod znamiennym tytułem Mózgobrednie.

Biegłość w wykonywaniu poleceń w szkole nie przekłada się na zdolność radzenia sobie z wyzwaniami zawodowymi czy prywatnymi.
Ale już ćwiczona w szkole umiejętność pracy w grupie, współdziałania, podziału zadań przy pracy projektowej, której celem jest stworzenie ważnego dzieła będzie miała przeniesienie na umiejętność umiejętność pracy w grupie, współdziałania, podziału zadań przy pracy projektowej w przyszłej pracy.
Dlatego ćwiczmy to co ma znaczenie, a nie to co służy jedynie zagospodarowaniu czasu uczniów.

Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty