Szkoła dla różnych uczniówDo szkół trafiają dzieci z ogromną ciekawością, z głodem informacji.
I trafiają takie z ciekawością umiarkowaną - chcą mieć prosto podane, jakie wymogi trzeba spełnić, by zaliczyć. I mieć spokój.
Trafiają takie, które nie lubią testów i rywalizacji.
I takie, które dobrze się czują rywalizując i przyjemność im sprawia rozwiązywanie testów.
Trafiają ekstrawertyczne i introwertyczne.
Takie, które lubią występy publiczne.
I takie, które nie lubią.
Które lubią tworzyć,
I takie, które wolą odtwarzać.
Lubiące prace wspólne.
I preferujące działania indywidualne.

Są poszukiwacze i osiągacze, społecznicy i egocentrycy, księgowi i gwiazdy sceny, artyści i rzemieślnicy, zadaniowcy i myśliciele
Każdy powinien mieć w szkole miejsce, które mu odpowiada.

Próba zbudowania jednej, zuniformizowanej szkoły dla wszystkich mija się z celem.

Dlatego szkoła powinna być jak dobra gra - nielineralna, wielokierunkowa, pozwalająca na realizację osobom z różnym potencjałem i różnymi zainteresowaniami.
Powinny być różne ścieżki do działania.
Różne drogi do sukcesu.

Od małego warto analizować, komu w jakiej roli najlepiej i tworzyć mu przestrzeń do doskonalenia umiejętności.

A najlepsze jest oparcie szkoły na zespołach.
Drużyny składające się z uczniów o uzupełniających się potencjałach.

Jest buchalter - pilnujący harmonogramów.
Jest zbieracz danych - poszukiwacz.
Jest analityk - interpretujący dane.
Jest twórca - przekształcający zebrane dane w atrakcyjną całość.
Jest prezenter/gwiazda - który prezentuje je na forum.
Jest koordynator - czuwający nad procesem i rozwiązujący konflikty.

Każdy robi, co mu sprawia największą frajdę.
Razem tworzą spójną całość.

Tak jak jest to w dorosłym życiu.

Pytany o to jak widzę edukację w szkole, która ma sens... to praca projektowa polegająca na wspólnym tworzeniu filmu edukacyjnego przez uczniów. To obecnie najbardziej zaawansowany i wszechstronny rodzaj aktywności.

Znaleźliby przy nim "zatrudnienie"
- reżyserzy,
- szukacze informacji,
- scenarzyści,
- konsultanci merytoryczni,
- dźwiękowcy,
- muzycy,
- plastycy,
- kostiumolodzy,
- konstruktorzy,
- specjaliści od nowych technologii,
- operatorzy kamer,
- marketingowcy,
- kierownicy produkcji,
- koordynatorzy,
- aktorzy (prezenterzy),
- kaskaderzy,
- mediatorzy/wspieracze

Potencjał każdego ucznia mógłby zostać wykorzystany.
Wszyscy czegoś by się nauczyli od innych, doskonaląc się w tym, co im bliskie

Tomasz Tokarz


Komentarze

Popularne posty