7 pytań edukacji zorientowanej na ucznia

 
1. Czy wiem, jacy są moi uczniowie?

Jakie są ich potrzeby rozwojowe?

Co jest dla nich ważne?

Co jest ich mocną stroną?

Jeśli nie - co mogę zrobić, by poznać ich potrzeby lepiej?

2. Czy treści jakie im przekazuje odpowiadają na ich potrzeby i pomagają im w rozwoju?

Czy akurat takiego zasobu informacji potrzebują?

Jeśli nie - jaki rodzaj treści byłby dla nich odpowiedni?

3. Czy sposób, w jaki z nimi pracuję odpowiada na ich potrzeby i wspiera ich w rozwoju?

Czy metody, które stosuje są dla nich optymalne?

Jeśli nie - jak powinien wyglądać sposób pracy, by był bardziej dopasowany pod nich?

4. Czy narzędzia, jakie wykorzystuje - są dla nich odpowiednie?

Czy dobrze się w nich odnajdują?

Jeśli nie - jakie narzędzia mogę dobrać, by bardziej odpowiedzieć na ich potrzeby?

5. Czy organizacja miejsca, w którym pracujemy, przestrzeń do działania - jest zgodna z ich potrzebami?

Czy ułatwia im pracę nad własnym rozwojem?

Jeśli nie - jak można lepiej przeorganizować przestrzeń, by lepiej odpowiedzieć na ich potrzeby?

6. Czy sposób monitorowania ich postępów jest dobrany pod ich potrzeby?

Czy rzeczywiście jest im pomocny w rozwoju?

Czy wybrany model ewaluacji jest optymalny?

Jeśli nie - co można zrobić lepiej w tym obszarze?

7. Czy atmosfera w zespole jest zgodna z potrzebami uczniów?

Czy odpowiada im mój sposób komunikowania się?

Jeśli nie - co mogę zrobić, by zapewnić im lepszą atmosferę do pracy?

Tomasz Tokarz


Komentarze

Popularne posty