Dekalog świadomego edukatora

 
1. Nie jestem operatorem pasa transmisyjnego w fabryce.

Pracuję z żywymi ludźmi, którzy mają swoje potrzeby, zainteresowania i niepowtarzalne potencjały.

2. Nie patrzę na uczniów jak na pudełka do zapełniania danymi ani jak na roboty do wykonywania poleceń.

Widzę w nich podmioty poszukujące spełnienia.

3. Nie wymuszam posłuchu za pomocą nagród i kar.

Pomagam uczniom zrozumieć samych siebie i świat który ich otacza.

4. Nie straszę uczniów, ani ich nie zawstydzam.

Dbam o ich poczucie bezpieczeństwa, staram się, by doceniali i lubili siebie.

5. Nie wstawiam im cyferek, które o niczym im nie mówią.

Staram się dać im rozwijającą informację zwrotną.

6. Nie skupiam się na błędach.

Szukam tego, co jest mocną stroną uczniów.

7. Nie łamię oporu uczniów.

Staram się zrozumieć jego przyczyny.

8. Nie traktuję kartkówek jako narzędzia tresowania uczniów.

Ich zadaniem jest wskazanie uczniom co już potrafią, a nad czym jeszcze muszą popracować.

9. Nie traktuję podstawy jako pretekstu do wymuszania poleceń. Zastanawiam się jak zrealizować zawarte w niej treści z korzyścią dla ucznia.

10. Nie zadaje obowiązkowych zadań domowych.

Uważam, że w wolnym czasie uczeń ma prawo robić to, co chce.


Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty