Nauczyciel jako trener

 


Nauczyciel jako lider/trener powinien wiedzieć, co robi, czyli umieć:

1. określić (wraz z uczniami), w jakim kierunku warto zmierzać, jaki cel zespół ma osiągnąć (co leży w interesie jego członków),

2. rozpoznać kontekst w jakim działa zespół (warunki, okoliczności, wymagania zewnętrzne), np. poprzez analizę SWOT

3. poznać członków swojego zespołu (ich potencjał, mocne strony) oraz dopasować do nich adekwatne sposoby pracy i zadania,

4. pomóc członkom zespołu rozpoznać i wykorzystać swój potencjał, te cechy osobowości, które mogą im pomóc w realizacji celu (oraz wspierać ich w jego rozwoju),

5. przygotować członków zespołu do realizacji celów (przegadać z nimi kierunki działań oraz sposoby realizacji celów),

6. zaplanować (wraz z członkami zespołu) proces realizacji celów (stworzyć harmonogram, plan działań, kamienie milowe, zrobić wykres Ganta itd.),

7. sensownie zmotywować (inspirować) ich do działania, do którego się zobowiązali, które leży w ich interesie,

8. efektywnie komunikować się z członkami zespołu i pomóc im w rozwiązaniu ewentualnych konfliktów wewnątrz zespołu,

9. wspierać ich w rozwiązywaniu problemów i przezwyciężaniu trudności na jakie napotykają

10. korygować działania w trakcie realizacji projektu (jeśli wymaga tego sytuacja).

8 klasa to zatem niech będzie projekt EGZAMIN.

Z wyrazistnym celem (skonkretyzowanym, mierzalnym, atrakcyjnym, realistycznym i określonym w czasie).

A wcześniejsze lata można poświęcić po prostu na rozwój ważnych kompetencji - bez bata, marchewki i manipulacji.

Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty