O metodach

 Od jakiegoś czasu nie dzielę metod na aktywizujące i nieaktywizujące, a na pewno nie w ujęciu wartościującym.

Uznaję, że wszelkie metody mają sens, na jakimś etapie, w odniesieniu do konkretnej grupy, w zależności od tematu.

Przyjąłem sobie cztery rodzaje metod:

- podające (nauczyciel określa temat, opracowuje materiały/treści, prezentuje treści, uczniowie przyswajają, wykonują zadanie, nauczyciel inicjuje dyskusję i systematyzuje)

- ćwiczeniowe (nauczyciel określa temat, opracowuje materiały/treści, uczniowie zapoznają się z nimi samodzielnie, wykonują zadanie, nauczyciel inicjuje dyskusję i systematyzuje)

- wyprzedzające (nauczyciel określa temat, uczniowie samodzielnie szukają treści, wykonują zadanie, prezentują efekty swoich prac, nauczyciel inicjuje dyskusję i systematyzuje)

- projektowe (nauczyciel/uczniowie określa temat, uczniowie samodzielnie analizują znalezione oraz wytworzone przez siebie treści/materiały, tworzą dzieło, prezentują dzieło, nauczyciel inicjuje dyskusję i systematyzuje) 

Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty