Przedmioty


Niech mi ktoś powie - skoro 8 klasa to głównie uczenie się ukierunkowane na egzamin, to po cholerę uczniowi wtedy 12 przedmiotów, do których musi kuć do kartkówek, po oceny, choć do niczego mu to nie jest potrzebne?

Niech będzie nauczanie zintegrowane 1-3

potem 4-7 kursy przedmiotowe:

- biologia, geografia, fizyka, chemia, historia, matma i polski

Przykładowo:

4-5 klasa: b2, g2, h2, m4, jp4, ja4 = 18 h

6-7 klasa: b2, g2, h2, f2, ch2, m3, jp3, ja2, jo2 = 20 h

plus wybrane przedmioty techniczno-artystyczne, możliwość decyzji: muzyka, plastyka, technika, zajęcia komputerowe (6h w 4-5, 4h w 6-7)

plus WF (4h)

Łącznie max. 30h w tygodniu

W 8 klasie:

m6, jp6, jo6, wp6 = 24 godziny

Plus do wyboru przedmioty artystyczne lub WF dla uspokojenia (4h do wyboru)

Plus projekty społeczne (zamiast WOS) oczywiście nie na ocenę, dla dystansu (2h)

Łącznie max 30h.

Na początku 8 klasy uczeń powinien być na tyle samodzielny (po 7 latach nauki! - jeśli szkoła nie uczy samodzielności, to po co jest?), żeby mógł wybrać jaki przedmiot dodatkowy, go interesuje.

Tezy, że po 7 latach zinstytucjonalizowanego kształcenia uczeń nie potrafi wybrać jednego przedmiotu - wskazują jedynie jak odmóżdżającym miejscem jest szkoła.

Tomasz Tokarz

Komentarze

Popularne posty