Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecane

10 PUNKTÓW PROGRAMU ZMIANY — PROPOZYCJA

  10 PUNKTÓW PROGRAMU ZMIANY — PROPOZYCJA 1) Uznanie podmiotowości młodego człowieka nie jako obiektu do urabiania, lecz jako osoby obdarzonej wolną wolą i rozumiem, poszukującej siebie, dążącej do samorealizacji, która ma prawo do wyboru własnej edukacyjnej drogi. W konsekwencji zamiana obowiązku szkolnego na prawo edukacyjne, wyrażone mniej więcej tak: Każdy ma prawo do uczenia się — tego, czego chce, od kogo chce, w taki sposób, jaki jest dla niego najlepszy. 2) Zerwanie z uniformizacją i monopolem państwa na edukację. Rozszerzenie możliwości tworzenia różnorodnych (eksperymentalnych) placówek realizujących innowacyjne programy przez fundacje, stowarzyszenia, spółki, kooperatywy nauczycieli i rodziców. Placówek, których rola jest pomocnicza wobec rozwoju uczniów (tworzą warunki, by uczniowie mogli odnaleźć i realizować swoje mocne strony), a nie przymusowo-obrabiająca. 3) Pełna autonomia programowa dla nauczycieli. Ograniczenie podstawy programowej i zniesienie jej obligatoryjności

Najnowsze posty

Po prostu dołącz

Wolność, Wielość, Współdziałanie

Pisz na Bedryczów

Uczenie tych, którzy chcą

Wszystko trzeba zaplanować

Ministerstwo ponad wszystko

Edukacja to relacja

Masz mnie słuchać!

Mistrzowie stukania

Posłuszni przez cały rok